Individuālā ēdienkarte
  • Individuāla ēdienkarte 4 nedēļām.
  • Ēdienkarte tiek saņemta 7-10 dienu laikā skaitot no dienas, kad tiek saskaņoti ēdienkartē izmantotie produkti.
  • Ēdienkartei tiek pievienota lietošanas instrukcija un savstarpēji aizstājamo produktu saraksts.
  • Var veikt nelielas ēdienkartes korekcijas arī pēc tās saņemšanas.
€55.00